كل عناوين نوشته هاي سيد مهدي موشَّح

سيد مهدي موشَّح
[ شناسنامه ]
نظم ِ بدوي ...... جمعه 101/11/7
ديدي گفتم ...... سه شنبه 101/11/4
لکه پذيري ...... شنبه 101/11/1
غيبت ...... شنبه 101/10/24
كافه پايان ...... شنبه 101/10/17
استعداد يا كارآيي ...... دوشنبه 101/10/12
نمودار كروناي قم ...... چهارشنبه 99/11/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها