سفارش تبلیغ
صبا ویژن
این آگهی ارتباطی با نویسنده وبلاگ ندارد!
   

محبوب ترینِ کارها نزد خدا، شادمان ساختن مؤمن است، از طریق برطرف ساختن گرسنگی اش و یا زدودن اندوهش . [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]

تازه‌نوشته‌هاآخرین فعالیت‌هامجموعه‌نوشته‌هافرزندانم

[بیشتر]

[بیشتر]

[بیشتر]

[بیشتر]

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
دولت ِ دشمن؛ به بهانه ادغام وزارتخانه ها + جمعه 90 اردیبهشت 23 - 3:5 عصر

گفتم نگاهی به دولت‌های رقیب بیاندازم
دشمنانی که می‌خواهند سر به تن ما نباشد
و ما می‌خواهیم سر به تن آن‌ها نباشد
سوباسا را که در فوتبالیست‌ها می‌دیدم هنوز یادم هست
برای هر مبارزه و مسابقه‌ای
دشمن را ارزیابی تام و تمامی می‌کرد همراه دوستانش
که نقاط ضعف و قوتش را بفهمد
که پیروزی را در آغوش کشد
و من نیز...

در این میانه اما
از تغییرات سریع و به نظر ناهماهنگ یکی از دولت‌های دشمن شگفت‌زده شدم
کمی بیشتر اطلاعات را کاویدم
عجبا...
32 بار دولت‌شان عوض شده در حدود 60 سال
و هر بار تعداد وزرا کم و زیاد شده
خیلی زیاد تغییر کرده‌اند
این اطلاعات را ببینید:

 1. 1948 - دو سال:              11 وزیر
 2. 1950 - یک سال:              12 وزیر
 3. 1951 - یک سال:              14 وزیر
 4. 1952 - دو سال:               14 وزیر
 5. 1954 - یک سال:              15 وزیر
 6. 1955 - کمتر از یک سال:    11 وزیر
 7. 1955 - سه سال
 8. 1958 - یک سال:              14 وزیر
 9. 1959 - دو سال:               15 وزیر
10. 1961 - دو سال:              11 وزیر
11. 1963 - کمتر از یک سال:   13 وزیر
12. 1963 - سه سال:            12 وزیر
13. 1966 - سه سال:            17 وزیر
14. 1969 - کمتر از یک سال:   19 وزیر
15. 1969 - پنج سال:           20 وزیر
16. 1974 - کمتر از یک سال:  21 وزیر
17. 1974 - سه سال:           22 وزیر
18. 1977 - چهار سال:          15 وزیر
19. 1981 - دو سال:             17 وزیر
20. 1983 - یک سال:            19 وزیر
21. 1984 - دو سال:            23 وزیر
22. 1986 - دو سال:            23 وزیر
23. 1988 - دو سال:            23 وزیر
24. 1990 - دو سال:            18 وزیر
25. 1992 - سه سال:          16 وزیر
26. 1995 - یک سال:           20 وزیر
27. 1996 - سه سال:          17 وزیر
28. 1999 - دو سال:            21 وزیر
29. 2001 - دو سال:            24 وزیر
30. 2003 - سه سال:          22 وزیر
31. 2006 - سه سال:          24 وزیر
32. 2009 - تا کنون:             29 وزیر

و تغییرات را در نمودار زیر ملاحظه کنید:

و جالب، نوع این تغییرات است
اولین دولت اشغالگر قدس چنین ساختاری داشت:

اولین دولت (1948م):
      نخست وزیر و وزیر دفاع
 1.  وزیر کار
 2.  وزیر آموزش و فرهنگ
 3.  وزیر پلیس
 4.  وزیر کشاورزی، منابع غذایی و سهمیه‌بندی
 5.  وزیر دارایی، بازرگانی و صنایع
 6.  وزیر امور خارجه
 7.  وزیر دادگستری
 8.  وزیر حمل و نقل
 9.  وزیر کشور، مهاجرت و بهداشت
10. وزیر رفاه اجتماعی
11. وزیر امور مذهبی و تلفات جنگ

در این میانه، تغییرات بسیار وسیع بوده است
تغییراتی به شرح زیر:

 2. 1950 - تفکیک وزارت «دارایی» از «بازرگانی و صنایع»
 3. 1951 - تأسیس وزارتخانه‌های «حمل و نقل» و «پست»
               ادغام وزارتخانه‌های «کشور» و «امور مذهبی»
               ادغام وزارتخانه‌های «دادگستری» و «بازرگانی و صنایع»
               استقلال وزارت «بهداشت» از «کشور»
               اضافه شدن «توسعه» به وزارت «کشاورزی»
               پیدایش وزیرهای بدون سهم
 4. 1952 - استقلال وزارت «توسعه» از «کشاورزی»
               استقلال وزارت «امور مذهبی»  از «کشور»
               استقلال وزارت «دادگستری» از «بازرگانی و صنایع»
               حذف وزارتخانه‌های «حمل و نقل» و «رفاه اجتماعی»
 5. 1954 - اضافه وزارت «حمل و نقل»
               بازگرداندن و ادغام وزارت «رفاه» در «امور مذهبی»
 6. 1955 - ادغام وزارت «رفاه و مذهب» در «کشور»
               ادغام وزارت «کشاورزی» در «بازرگانی و صنایع»
               ادغام وزارت «بهداشت» در «توسعه»
               ...

تغییرات خیلی زیاد است و بقیه را تفصیل نمی‌دهم که ملول نشوید!
هر سال تغییر، ادغام، حذف، استقلال و اضافه وزارتخانه‌ها
با روی کار آمدن هر دولت
و چقدر دولت‌ها عمر کوتاهی داشتند
در هر صورت
دولت فعلی اشغالگر و غاصب این ساختار را دارد:

سی‌ودومین دولت (2009م):
      نخست وزیر
 1.  وزیر زیرساخت‌های ملی
 2.  وزیر خانه‌سازی و ساخت و ساز
 3.  قائم‌مقام نخست وزیر و وزیر توسعه منطقه‌ای و توسعه النقب و الجلیلیه
 4.  وزیر امور اقلیت‌ها
 5.  وزیر امنیت عمومی
 6.  قائم‌مقام نخست وزیر و وزیر امور راهبردی
 7.  وزیر دادگستری
 8.  وزیر فرهنگ و ورزش
 9.  جانشین نخست وزیر و وزیر امور خارجه
10. وزیر جذب مهاجر
11. جانشین نخست وزیر و وزیر کشور
12. جانشین نخست وزیر و وزیر دفاع
13. وزیر ارتباطات
14. وزیر توریسم
15. وزیر آموزش
16. وزیر کشاورزی و توسعه روستایی
17. وزیر حمل و نقل و امنیت جاده‌ای
18. وزیر صنایع، بازرگانی و کار
19. وزیر دارایی
20. وزیر خدمات مذهبی
21. وزیر حفاظت از محیط زیست
22. وزیر رفاه و امور اجتماعی
23. وزیر علم و فناوری
24. جانشین نخست وزیر و وزیر اطلاعات و انرژی اتمی
25. وزیر اطلاعات و امور پراکندگی یهودیان
26. وزیر ارتقاء خدمات دولتی
27. وزیر (بدون سهم)
28. وزیر (بدون سهم)
29. وزیر (بدون سهم)

چند نکته در این ساختارسازی جلب توجه می‌کند:
1. اختیارات وسیع مسئول دولت در تغییر کابینه، چه این‌که کابینه ابزار کار اوست و او باید بتواند کار کند!
2. امکان بر عهده گرفتن یکی از وزارتخانه‌ها توسط مسئول دولت، خصوصاً در این مورد وزارت دفاع غالباً در اختیار شخص رئیس دولت بوده است.
3. وجود وزیرهایی بدون سهم، یعنی وزیرهایی که مسئولیت مشخصی مانند سایر وزرا ندارند. این چنین وزرایی در دولت‌های دیگر هم یافت می‌شوند، ولی در دولت مذکور و دولت چین، بیش از سایر کشورها از این نوع وزیر یافت می‌شود. این وزرا رسماً عضو کابینه می‌باشند، ولی نمی‌دانم آیا فقط جنبه مشاوره دارند و یا این‌که در حقیقت مسئول سازمان‌ها و نهادهای سرّی این دولت‌ها می‌باشند!
4. اختصاص یک وزیر به «امور مذهبی» واقعاً جای توجه دارد!
5. بعضی وزرا جانشین نخست وزیر هم هستند و این عجیب است!
6. با گذشت زمان به جای کم شدن تعداد وزرا، با یک روند رو به رشد وزارتخانه مواجه هستیم!
7. برای امور خاص، مثلاً مناطق استراتژیک، وزیر مستقل در  نظر گرفته شده است!

در مجموع گفتم با کابینه‌سازی دشمن بیشتر آشنا شویم
تا بهتر بتوانیم تغییرات اندک دولت خودمان را تحمّل کنیم و ...!

منبع:

پ.ن. فهرست کامل ساختار این دولت را می‌توانید به زبان فارسی از اینجا و به زبان انگلیسی از اینجا بردارید.
ضمناً اگر فرصت پژوهش باشد، می‌توان نسبت تغییرات دولت‌ها را با شرایط زمانی هم ملاحظه کرد، مثلاً معاهده کمپ‌دیوید در سال 1978 رخ می‌دهد و دولت بعدی دولت نوزدهم است، با ملاحظه تغییرات می‌توان دیدگاه برنامه‌ریزان دشمن را تشخیص داد. مثلاً اضافه شدن وظیفه «هماهنگ‌سازی بین وزارتخانه‌ها» به وظایف وزارت اقتصاد، یا اضافه شدن وزارت «انرژی و زیرساخت». این امر تحقیقات گسترده‌تری می‌طلبد.


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
یک همایش و 18 سخنران + یکشنبه 90 اردیبهشت 18 - 7:58 عصر

بله
بنده هم تعجب کردم
درست وقتی که از چهارراه شهدا می‌گذشتم
بیل‌بورد همایش را که دیدم
یعنی یک همایش
و هجده سخنران!؟
مگر می‌شود؟!

همان همایش خودمان است
دفتر فرهنگستان علوم اسلامی
همان که خیلی هم مهم است!
همین هفته برگزار می‌شود
در دانشگاه تهران

البته سخنرانان هم همگی از نوادر روزگار
از بزرگان و مهتران
نام‌داران و نام‌آوران
نیک‌گزینشی است البته
ولی تعداد یک کم...

امیدوارم تأثیرگذار باشد
در «تحول اسلامی علوم انسانی»
إن‌شاءالله!


برچسب‌های مرتبط با این نوشته: آقامنیر 103 -
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
بنفشه نارنجی + یکشنبه 90 اردیبهشت 18 - 7:52 عصر

گل بنفشه زیاد دیدم
ولی به رنگ نارنجی
نه تا به حال
رسم است بهار که می‌شود
باغبان‌ها گل می‌کارند
هم در شهر
و هم در خیلی مؤسسات و  مراکز شهر
در حیاط مؤسسه چند روز پیش
دیدم باغبان این گل‌ها را کاشته است
رنگ تند نارنجی آن‌ها توجهم را جلب کرد
خیلی زیبا بودند
خیلی
توقع نداشته باشید زیبایی آن‌ها را تصویری که با همراهم گرفته‌ام نشان دهد

خداوند چه آفریده‌هایی دارد!
اما برای چه؟
برای چه خداوند این زیبایی‌ها را آفریده است؟
ما که قرار نیست مدت زیادی در این دنیا بمانیم
برای همین چند روز هم
خداوند چه تدبیرها دارد
خداوند را بسیار سپاس می‌گویم
که نعمت را بر بندگانش تمام کرد
و چه سخت می‌شود تکلیف ما
تکلیف ما بندگان
وقتی خداوند چیزی فروگذار نکرده
و ما چه حجتی داریم از کوتاهی در عمل
و تنبلی در طاعت
و تساهل در تکلیف
خدا خودش به دادمان برسد از سبکی توشه
و اندکی زاد
که قیامت در پیش است و سختی‌های آن وصف‌ناپذیر!

«وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» (انعام: 32)
زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست و قطعا سراى بازپسین براى کسانى که پرهیزگارى مى‏کنند بهتر است آیا نمى‏اندیشید؟!


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
پردازش هوشمند متن + یکشنبه 90 اردیبهشت 4 - 1:8 عصر

خیلی مهم است
همین عملیات پردازش هوشمند روی متن
اگر رایانه بتواند متن را تحلیل کند
چه کارهایی که نمی‌شود کرد!

سال‌ها پیش که طرحی برای یک سایت احکام به روشی مبتکرانه نوشتم
برای پژوهشکده
چنین ایده‌ای در ذهن داشتم
نه این‌که رایانه سرخود بتواند متن را تحلیل و بازنگاری نماید
بلکه به دنبال روشی بودم
که بتوان متن را به روشی منطقی در یک بانک اطلاعات تجزیه کرد
روشی که پس از آن
نرم‌افزار بتواند متن را تحلیل و به نوعی «ادراک» نماید
و از این رهگذر، قادر به سنجش متون با یکدیگر شود
با تفکیک موضوع و محمول و حکم از یکدیگر و...

مقاله‌ای که دکتر مینایی در نشریه «رهاورد نور» نوشته بودند را هنوز به خاطر دارم
ایشان تفصیلاً در باب یک سامانه هوشمند و خبره برای اجتهاد گمانه‌پردازی کردند
این مقاله ابتکاری جدید و حرف نویی در این زمینه بود

حالا هم که مرکز تحقیقات همایش جالبی برنامه‌ریزی کرده است

از دیدن این پوستر به شدت خوشحال شدم
اگر چه دانش اندکی در این خصوص دارم
ولی بسیار خرسند خواهم شد اگر بتوانم شرکت کنم
و چیزی یاد بگیرم
و شاید تجربه‌ای کسب کنم
اطلاعات بیشتر را از نشانی: http://textmining.noorsoft.org/fa/News/View/89367 دریافت نمایید.

خاطرم هست مهندس مخترع این سرویس وبلاگ هم خیلی به این موضوع توجه داشت
گاهی در این‌باره مطالبی می‌فرمودند :)


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
تمام سفر در یک‏جا + دوشنبه 89 بهمن 25 - 5:51 عصر

بنده خدایی گله داشت
«تمام سفرنامه‌ات را یک‌جا می‌خواهم و نمی‌توانم»
جالب نکته‌ای گفت
«وبلاگ سر و ته است، مطالب اول پایین است و آخر بالا... خسته شدم!»
راست می‌گوید خُب
اگر یک خروجی می‌شد از وبلاگ گرفت
که تمام پست‌ها
یا بازه‌ای از آن‌ها را
پیوسته و متوالی
به ترتیب زمانی؛ از قدیم به جدید
خروجی بدهد
کار جالبی می‌بود
استفاده جالبی هم داشت
هم برای خوانندگان
و هم برای صاحب وبلاگ!

حالا که فعلاً این متن را می‌گذارم برای دانلود
خیلی وقت پیش‌ها
متن بیست قسمتی سفرنامه را صفحه‌بندی کرده بودم!
اینجاست!


برچسب‌های مرتبط با این نوشته: سفر 33 -
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظر دهید!

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
مکان تخمینی انفجار قم + جمعه 89 بهمن 22 - 1:25 عصر

مدتی از نماز گذشته بود
صدای غرّشی شنیدم
شیشه‌ها هم که می‌لرزید
به کوچه آمدم و نیمی از آسمان قرمز بود
ستونی از نور سفید هم پیدا
از زمین به آسمان کشیده شده
صدای غرش همچنان ادامه داشت
اهمیتی ندادم و به خانه بازگشتم
مشغول مطالعه که شدم
تلفن زنگ زد
یکی از دوستان که چه شده؟
نگران سایت غنی‌سازی فردو بود
رفتم پشت بام
مسیر را نگاه کردم
در 273 درجه
تقریباً کمی، حدود 30 درجه، از قبله به سمت راست
زاویه آتش بود
فاصله هم تخمین زدم 10 الی 15 کیلومتر
شعله‌ها را از پشت بام دیدم
آن چنان پرقدرت می‌سوخت
که حرارتش در آسمان دیده می‌شد
همان اعوجاج نور که روی بخاری هم دیده می‌شود
محصول اختلاف شدید دمای هوا
از نحوه حرکت شعله
به نظرم آمد یک مخزن بزرگ سوخت باشد
اطلاعاتم را در زمین ِ گوگل که بردم
این محل را تخمین زدم:

به دوستان هم عرض کردم که محل آتش در غرب قم است
یعنی در شهرستان خلجستان
در حالی که فردو در شهرستان نوفل لوشاتو قرار دارد
جنوب قم
اطلاعاتم درباره شهرستان‌ها خیلی به دردخور شده!

حالا هم دیدم در اینترنت خبر داغ است
سکوت خبری رادیو و تلویزیون قم هم مزید بر علت
گفتم این تصویر را روی اینترنت بگذارم
نگرانی‌ها کم شود
در این منطقه که رنگی کردم
چند تأسیسات دیده می‌شود
احتمالاً یکی‌شان ترکیده باشد
حالا که خبرگزاری‌ها گفته‌اند انفجار لوله گاز بوده
البته خود ِ لوله بعید به نظر می‌رسد
احتمالاً تأسیساتی بوده که ذخیره‌سازی را بر عهده داشته
و یا تغییر فشار را
چون شعله‌ها در ابتدا بسیار حجیم بود
و به سرعت کوچک شد
در چند دقیقه بسیار کوچک شده
و بعد هم تقریباً ناپدید شد
بعد از روشن شدن هوا هم دیگر چیزی ندیدیم!

إن‌شاءالله که با توجه به دور بودن از شهر تلفاتی نداشته است!

پ.ن. شاید هم شیر گاز را بسته‌اند
که شعله کاهش یافته و از بین رفته
حالا که فکر می‌کنم این هم محتمل است!
البته گاز ما در پردیسان که قطع نشده، فقط از صبح تا به حال آب قطع شده است
احتمالاً برده‌اند آتش را خاموش نمایند!

پ.ن. آب هم ساعت چهار بعدازظهر آمد! :)

پ.ن. این‌جا گزارشی رسمی ذکر شده
و گفته‌اند که منشأ انفجار چه بوده است
http://www.aftabnews.ir/vdcguq9qnak9xw4.rpra.html
انفجار سه خط لوله با هم...!
کاملاً مشکوک... چون اگر مشکل فنی بود، یکی... دو تا... چرا سه‌تا؟!
مگر این‌که پلکانی اتفاق می‌افتاد که باید متوجه سه انفجار پی‌در‌پی می‌شدیم
که انفجار اول به دلیل نقص فنی و دو تای دیگر به دلیل اولی می‌بود
لکن این‌‌طور نشد و ظاهراً یک انفجار بیشتر نبوده است.
صبر می‌کنیم تا دلیل مطلب روشن شود.

پ.ن. اکنون که شش سال از این انفجار گذشته است
در سال 2016 فیلمی مستند به نام Zero Days منتشر شده است
که در دقیقه 18 آن توضیح می‌دهد چگونه ویروس استاکس‌نت سبب انفجار خطوط لوله گاز ایران شد!
یعنی امروز کاملاً مشخص است که این ویروس رایانه‌ای
با نفوذ به دستگاه‌های کنترل و سوئیچ برق زیمنس آلمانی
توانستند خطوط لوله گاز را از کنترل خارج نموده
و سبب انفجار آن‌ها شوند
یک نوع حمله تروریستی بی‌سابقه در تاریخ
که بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی انجام می‌شود
یعنی به دلیل این‌که ما در ایران از تکنولوژی‌های غربی استفاده می‌کنیم
و ظاهراً چاره‌ای هم جز این نداریم
این فرصت را برای آمریکا فراهم کرده‌ایم
که با فشار یک دگمه هر جایی را که خواست منفجر نماید!
همان زمان هم تعجب کرده بودم که چطور می‌شود دقیقاً در صبح روز 22 بهمن یک انفجار صورت بگیرد
آن هم با این همه بزرگی و گستردگی!
مرگ بر آمریکا و اسرائیل!


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
وقتی اسرائیل گدایی می‏کند + جمعه 89 بهمن 22 - 10:39 صبح

چند روز پیش یک ایمیل برای تمام کاربران سایت لابی صهیونیست‌های آمرکایی ارسال شد
در این ایمیل
آی‌پک از تمامی اعضا و هوادارن خود خواسته
در این شرایط حساس که اسرائیل در خطر است
به این مؤسسه «کمک مالی» نمایند
تا بتواند امنیت اسرائیل را افزایش دهد!
چند نکته در این «متن ِ گدایی» عجیب جلب توجه می‌کند
اول. این که شرایط امروز را برای امنیت اسرائیل بحرانی می‌نمایاند
دوم. خیلی ملتمسانه تقاضای پول شده است، آن هم برای تشکیلاتی
که هالیوود را می‌خرد و می‌فروشد، حالا لنگ ِ دوزار شده باشد!
سوم. این پول را می‌خواهد چه کند؟
می‌خواهد رشوه بدهد؟!
این پول را می‌خواهد تا بتواند با همکاری «نمایندگان کنگره آمریکا»
بودجه سال اسرائیل را توسعه دهد!
که چه شود؟
می‌خواهد سامانه سپر دفاع هوایی سیّار خود را
موسوم به «کلاه آهنی»
راه‌اندازی کند
در مقابل: حماس و حزب‌الله و حامیان‌شان؛ سوریه و ایران!
این هم متن ایمیل گدایی که عیناً به استحضار می‌رسد
شاید گداهای خودمان هم یاد گرفتند و از این روش بهره بردند :)

این هم یک تکه از معرفی AIPAC که در سایت خودشان قرار داده‌اند:
هنگامی‏که «کمیته همکاری‏های عمومی اسرائیل آمریکایی»  (AIPAC) در سال 1329 (1950 م) آغاز به کار کرد، تنها یک نام با این سازمان تازه شکل گرفته پیوند داشت؛ «سی کِنِن» ، مؤسس و اهل واشنگتن. امروز، آیپک 65 هزار عضو در میان همه 50 ایالت آمریکا دارد، کسانی که طلایه‏دار جبهه‏ خشم‏انگیزترین مسائلی هستند که امروز اسرائیل با آن مواجه است: متوقف کردن ایران از به دست آوردن سلاح‏های هسته‏ای، نبرد با تروریسم و برقرار کردن صلح. و همه موارد فوق، ایجاب می‏کند که اسرائیل برای مواجه شدن با این چالش‏ها به اندازه کافی قدرتمند باشد.
به این دلائل، «نیویورک تایمز» آیپک را مهم‏ترین سازمان مؤثر در روابط آمریکا با اسرائیل خوانده است، و در همین حال مجله «فورچیون» نیز هماهنگ با آن، آیپک را در میان قدرتمندترین و محبوب‏ترین گروه‏های آمریکایی طبقه‌بندی کرده است.
فعالیت‏های آیپک در ترتیب دادن بیش از دو هزار ملاقات با اعضای کنگره آمریکا، در خانه و یا در واشنگتن، کمک کرد که بیش از 100 قانون ابتکاری و جدید به نفع اسرائیل در یک سال در کنگره تصویب شود. از به دست آوردن نزدیک به سه میلیارد دلار کمک برای امنیت اسرائیل گرفته تا کسب بودجه برای تلاش‏های مشترک آمریکا و اسرائیل برای مقابله با سلاح‏های غیر متعارف، اعضای آیپک در وخیم‏ترین و بحرانی‏ترین اوضاع اسرائیل درگیر می‏باشند.

چند وقت پیش
لوگوی سایت‌شان این شکلی بود:

به گوشه سمت راست تصویر توجه کنید!
چه می‌بینید؟
آن سربازها که هستند؟ می‌شناسیدشان؟!
بله، خودمانیم!  :)


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
آخوند درباری + سه شنبه 89 بهمن 19 - 3:40 عصر

شبکه المصریة را که نگاه می‌کنم
گویا همه چیز متفاوت است
تظاهرات مردم متفاوت است
حتی پلاکاردهای دست مردم هم متفاوت است
مقواهایی دست جوانان می‌بینم
«لا للتخریب»، «لا للفساد»، «االإشتغال» و...
آن پلاکاردهای بزرگ ِ «إرحل مبارک» اصلاً دست کسی نیست
اصلاً انگار این آدم‌ها یک آدم‌های دیگری هستند
و خواسته‌های متفاوتی هم دارند
رسانه چقدر دروغ می‌گوید!

شبکه ملّی مصر کلیپ قشنگی ساخته
درباره وحدت شعب مصری
تمام اقشار مصری را نشان می‌دهد
همه در کنار هم کار می‌کنند
برای کشورشان؛ مصر
تند و تند این کلیپ را پخش می‌کنند
آخر کلیپ هم یک شعار نوشته است:
«حافظوا علی مصر»
این شعاری است که چند وقتی، مدام در تلویزیون مصر دیده می‌شود.

امروز «شفیق» اولین جلسه کابینه را برگزار کرد
اول جلسه هم به نام «شهدای میدان التحریر» مصر یک دقیقه سکوت کردند
تمام وزرای مصر!
تحریف اذهان عمومی امروز یک تکنیک است
یک فناوری است
فراتر از یک دانش
در عرصه عمل، قوی‌ترین ابزار جامعه‌داری است در دنیا...
برنامه «صباح الخیر یا مصر» را هر روز 7 تا 10 صبح پخش می‌کند (8:30 تا 11:30 به وقت ایران)
بسان تمام برنامه‌های دیگر شبکه مصر
این برنامه هم اختصاص به ناآرامی‌های اخیر دارد
کارشناس می‌آورند و تحلیل فرو می‌کنند در ذهن مخاطبین
امروز بحث از «تحزّب» بود

یک حزب جوانان تشکیل داده‌اند
می‌گویند همه جوان‌های مخالف رئیس جمهور در آن عضو شوند
و مطالبات‌شان را از طریق حزب پی‌گیری کنند
اصرار داشت: «تاریخ نشان داده است که تمام تحولات ماندگار سیاسی از طریق احزاب صورت گرفته است!»
قوانین انگلستان و کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی را ذکر کرد
مردم مصر را دعوت می‌کرد تا «دموکراسی» را تجربه کنند
مدام کلمه «ایران» را از دهن‌شان می‌شنوی
در هر برنامه‌ای ذکری از ایران می‌شود
همان‌طور که ما در هر ده کلمه‌مان
یک سیخک هم به آمریکا می‌زنیم
از ترس فراگیر شدن اندیشه انقلابی ایران
مدام نام ایران را گفته و تقبیح می‌کنند!

این‌ها همه به کنار
چند روز است مجالی پیدا شده و شبکه المصریه را رصد می‌کنم
اما دلیل نوشتن امروزم درد دیگری است؛
سیدحسن نصرالله را ناگهان نشان داد
در اخبار

تکه‌ای از فرمایش ایشان را
و بعد
این سید به ظاهر جلیل‌القدر تشریف آوردند پشت شاشه تلفیزیون مصر:

چند دقیقه صحبت کرد
ای کاش نمی‌کرد
«بیگانگان نباید در این خواسته شعبی و ملّی مردم مصر دخالت کنند»
خب این حرف خوبی است
ولی نمی‌دانم چرا فقط لفظ «ایران» را ذکر کرد
نه نامی از آمریکا برد و نه اسرائیل
آمریکا و اسرائیل شبانه‌روز در تمام امورات شَعب مصر دخالت می‌کنند
این آقا فقط ایران را...
به نصرالله هم گفت: «شأن خودت را ملاحظه کن و فراتر از آن لاتتکلّم»!
به نصرالله بد گفت
ولی مطمئن هستم در آن عبارت هم
ایران را در نیّت داشت، فقط جرأت نداشت نام رهبر ایران را ببرد!

یاد پدرم افتادم
می‌گفت قبل از انقلاب
پیش‌نمازی در مسجدی
آخر منبر برای طول عمر شاه دعا می‌کرد
بعد از انقلاب اسناد ساواک پخش شد
رسیدهایی پیدا کردند از پول‌هایی که ساواک به او می‌داده
نوشته بود: «بابت دعا برای سلامتی اعلی حضرت»!
آخوند درباری همیشه در تاریخ بوده است
مگر شریح قاضی نبود؟!

اما مردم مصر
واقعاً با این بمباران فریبکارانه تبلیغاتی
چه انتظاری از آنان هست؟
آن‌ها نیز همانند مردم ایران هستند
در زمانی‌که شیخ فضل‌الله نوری
شاگرد برجسته میرزای شیرازی اعدام شد
به حکم یک آخوند درباری!
آن روز مردم ایران هنوز آخوند درباری را از روحانی معنوی تشخیص نمی‌دادند
اما انقلاب وقتی اتفاق افتاد
که درک دینی مردم ایران رشد کرد
به همّت 15 سال تلاش یک رهبر دانشمند و آگاه
امروز مردم مصر کجا هستند؟
آیا آن‌قدر درک دینی دارند که آخوند درباری را تشخیص دهند؟!

غرب تجربه انقلاب ایران را فراگرفته
با فریب جدیدی آمده
که مصر به انقلاب نرسد
هر انقلابی راه و روش خود را دارد
مثل هر بیماری که نسخه خودش را می‌خواهد
مصر رهبری نیاز دارد
که مکر «امروزی» آمریکا را بتواند رو کند
رهبری از خود ِ قوم مصر!

پ.ن. عجب! این بنده خدا سابقه دارد
ید طولی در بعضی امور!
از سعد حریری این‌چنین می‌گوید:
«أکد العلامة السید علی الامین ان الرئیس سعد الحریری من الاشخاص الذین تحتاجهم المناصب ولا یحتاجون الیها»
منصب‌ها به سعد حریری احتیاج دارند، نه ایشان به منصب!
http://www.al-amine.org/article.php?id=316
الگو گرفتن از ایران را نیز گرفتاری بعضی احزاب لبنان می‌پندارد:
«ونحن نصیحتنا لبعض الممارسات الحزبیة من بعض الاحزاب فی الوسط الشیعی التی اوحت نتیجة ارتباطاتها بمحاور خارجیة مثل المحور الایرانی، نصیحتنا ان تقلع عن مثل هذه الممارسات وان تعود الى تلک الادبیات التی عشناها قروناً»
خب، نصیحت ایشان ظاهراً این است که احزاب شیعی لبنان از ایران الگو نگیرند!
http://www.al-amine.org/article.php?id=315
گرفتاری حزب‌الله لبنان را نیز همین الگوبرداری از ایران می‌داند:
«السید الأمین لفت إلى أنّ حزب الله حینما یختار هذه الطریقة فی الحیاة السیاسیة فهو یختارها من منظور عقائدی خاص به، ناشئ من رؤیة النظام الایرانی للصراع فی المنطقة»
http://www.al-amine.org/article.php?id=213
وقتی هم نظر آیةالله العظمی سیستانی در سایت ایشان منتشر می‌شود که خلفای ثلاث «مرتد» بودند
ایشان فتوا می‌دهد: «لا ینبغی للشیعی أن یقلد مرجعیة شیعیة کالسیستانی فی أن الصحابة مرتدون»
خب دلیلش چیست؟ این:
«أن قول السیستانی بأن الصحابة قد ارتدوا لأنهم لم یبایعوا علیا هو رأیه فی موضوع من الموضوعات التی یجب عدم رجوع المقلدین إلى مقلدهم فیها، ویمکن أن تکون لهم وجهات نظرهم المغایرة فیها»
این که مرتد هستند چون بیعت نکردند با علی(ع)
خب این نظر آقای سیستانی است در موضوعی که کسی نباید به مرجع رجوع کند
(زیرا از مباحث اعتقادی است که تقلید در آن جایز نیست)
http://www.muhawer.net/forum/showthread.php?t=21913
ایشان برای تبیین همین مطلب کتابی نوشت با عنوان:
«زبدة التفکیر فی رفض السب والتکفیر»
حدود 80 صفحه است که می‌توانید از این نشانی دانلود کنید:
http://www.al-amine.org/uploads/6201_8038_1749.pdf
در ابتدای این کتاب که به شکل پرسش و پاسخ و مصاحبه تنظیم شده
ایشان نظر شیخ مفید (ره) را که معتقد است خلفای سه‌گانه به حضرت علی(ع) ظلم کردند
و بنابراین خلود در جهنم دارند
نقد می‌کند و معتقد است: «باب اجتهاد در شیعه باز است! خب اجتهاد ما هم فرق می‌کند!»
خدا به من رحم کند!


برچسب‌های مرتبط با این نوشته: خواص 15 -
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
تقویت درس اخلاق در حوزه + دوشنبه 89 بهمن 18 - 7:2 عصر

آن روزها که تازه به شهر اهل بیت (ع)1 آمده بودم
درس اخلاق را با مرحوم مشکینی درک کردم
پنجشنبه‌ها زیر زمین فیضیه، همان نمازخانه
ایشان که هجرت کرد
وسط هفته‌ها
مدرس امام خمینی (ره)
مرحوم اشتهاردی درس اخلاق عجیبی داشت
همان زمان البته
آقای مصباح هم در بیت رهبری اخلاق می‌گفت
ولی آقای اشتهاردی جنبه عملی گفته‌هایش بیشتر بود
و آقای مصباح
که هنوز هم ادامه دارد
به تحلیل‌های نظری اخلاق و صفات پسندیده اخلاقی می‌پرداخت
مرحوم اشتهاردی اما
سرشان را پایین می‌انداختند و صحبت می‌کردند
می‌فرمودند که امام (ره) هم به مخاطبینش نگاه نمی‌کرد هنگام درس اخلاق
«گویا شرم داشت که خود را در جایگاهی بداند که اخلاق بگوید»
درس اخلاق این‌قدر مهم است در حوزه
و برای طلبه‌ها مهم‌ترین!

رهبری که آمدند امسال قم
تهذیب را عجیب تأکید کردند
برای طلبه‌ها خصوصاً:
«معنویت، دلدادگی به عالم معنا، در حوزه اساس کار است؛ این را باید همه توجه داشته باشیم. کمبود این معنا در حوزه به ما لطمه میزند. در حوزه بحمد الله کسانی هستند که می‌تواند از زلال معنویاتی که از دل آنها سرازیر میشود- فقط لقلقه ی زبان هم نیست- همه‌ی ما را سیراب کنند؛ بخصوص طلاب جوان را که بیش از همه احتیاج دارند»2

و یک مثال:
«بعد از رحلت مرحوم آیة الله بروجردی، در مسجد سلماسی برای امام (ره) منبر گذاشتند، قبل از آن امام(ره) منبر نمی رفت، روی زمین می نشست درس می گفت؛ ظاهرا به احترام آقای بروجردی- ایشان رفتند روی منبر نشستند. خوب، چیز جدیدی بود. به امام یک حالت تبسمی دست داد. بعد بلافاصله ایشان تغییر حالت داد و فرمود: روز اولی که مرحوم آقای نائینی(رضوان الله علیه) روی منبر نشست ، گریه کرد؛ فرمود این همان منبری است که شیخ انصاری روی آن نشسته، حالا کار به جائی رسیده است که ما باید روی آن بنشینیم. این حرف، طلبه ها را، دل‌ها را تکان داد.»3

این پوستر را امروز دیدم:

خوشحالم
و تبریک به معاونت تهذیب حوزه؛ الف مبروک!
که دعوت رهبری را لبیک گفت
البته آقای خوشوقت قبلاً هم درس اخلاق معروفی داشت
پنجشنبه صبح‌ها، ته ِ خیابان آذر، حسینیه زینبیه (س)
حدیث کساء هم خوانده می‌شد
گاهی مجبور بودم کلاس صبح پنجشنبه را غیبت کنم
تا به درس ایشان برسم
خیلی خوب است که برای خواهران هم امکان استفاده فراهم شده است
بانوان هم به درس اخلاق نیاز دارند!

متأسفانه از این درس‌های اخلاق فقط خاطراتش برایم مانده! :(

1. اشاره به روایت: «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ النَّاصِحِ مَوْلَى جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قُمُّ عُشُّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَأْوَى شِیعَتِهِمْ وَ لَکِنْ سَیَهْلِکُ جَمَاعَةٌ مِنْ شَبَابِهِمْ بِمَعْصِیَةِ آبَائِهِمْ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ السُّخْرِیَّةِ بِکُبَرَائِهِمْ وَ مَشَایِخِهِمْ وَ مَعَ ذَلِکَ یَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمْ شَرَّ الْأَعَادِی وَ کُلَّ سُوءٍ» (بحارالأنوار، ج57، ص215)
چون نیت کرده‌ام هرگز حدیث ضعیف نگویم و ننویسم، برای نوشتن این حدیث تتبع دوباره کردم. در کتب رجالی غالباً «سهل بن زیاد» ضعیف معرفی شده، ولی استاد ما (آیةالله مؤمن) نظرشان بر اعتبار اوست. زیرا مرحوم کلینی (ره) با عنوان «عدة من اصحابنا» از او یاد کرده است و کافی پر از روایاتی است که او در سلسله سند آن‌ها قرار دارد. با توجه به این‌که کلینی مدعی است روایات معتبر را ذکر می‌کند، همه با هم دلیل می‌شود بر اعتبار سهل. لذا ایشان می‌فرماید: «معمولاً مورد اعتماد است». ترجمه نمی‌کنم، این روایت دو خبر خوب دارد و یک خبر بد! خبر بدش خیلی ناگوار است!
2و3. دیدار جمعی از اساتید، فضلا و طلاب نخبه حوزه علمیه قم (3/8/1389)


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  دستاورد تحصیلی - رابطه فاصله طبقاتی با استبداد - شدّت ِ عدالت - فراموشی - رشد - چه شود؟ - سارق ِ خدمتگزار - 
همایش تحوّل در علوم انسانی + چهارشنبه 89 بهمن 13 - 8:19 عصر

خبر این همایش بسیار خوشحالم کرد

نیاز به این دست فعالیت‌ها زیاد است
مقام معظم رهبری تا به حال
تحول در علوم انسانی را بیشتر در محیط‌های دانشگاهی طرح می‌فرمودند:
«ما در زمینه علوم انسانى احتیاج به تحقیق و نوآورى داریم»
(‏در دیدار جمعى از استادان دانشگاه‌هاى سراسر کشور - 8/8/1382)
«ما در زمینه‏ى علوم انسانى احتیاج داریم به نظریه‏سازى»
(در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌هاى شیراز - 14/2/1387)
«البته اشتباه نشود؛ من کسی را به آنارشیزم علمی و به مهمل‏گویی علمی توصیه نمی‏کنم. در هر زمینه‏ای، کسانی که از دانشی برخوردار نیستند، اگر بخواهند به خیال خودشان نوآوری کنند، به مهمل‏گویی می‏افتند. ما در زمینه برخی از علوم انسانی و معارف دینی این را می‏بینیم.» (در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتى امیر کبیر - 9/12/1379)

اما این‌بار
به قم که تشریف آوردند
تحول در علوم انسانی را
رسماً از حوزه علمیه قم مطالبه فرمودند
در دیدار جمعی از اساتید، فضلا و طلاب نخبه حوزهعلمیه (3/8/1389)
این اجمال فرمایش ایشان در این رابطه:

نمودار کامل را در این نوشته ببینید!

موضوعاتی که بکر و تازه هستند
نیاز به توسعه مستندات دارند
ایده‌ها، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های جدید
با فشار این قبیل همایش‌ها
گردآوری شده و برای استفاده‌های بعدی در آینده
مهیا می‌شوند.

پ.ن. «دومین سری از همایش تحول علوم انسانی، راهکارها و برنامه‌های عملی
در آمریکا برگزار خواهد شد که متعاقباً برنامه‌های آن اعلام خواهد گردید»
ظاهراً اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا
همایش بعدی را مدیریت خواهد کرد! 


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

   1   2      >

چهارشنبه 102 مهر 12

امروز:  بازدید

دیروز:  بازدید

کل:  بازدید

برچسب‌های نوشته‌ها
فرزند عکس سیده مریم سید احمد مباحثه سید مرتضی اقتصاد آقامنیر آشپزی فرهنگ فلسفه خانواده کار مدرسه سفر سند آموزش هنر بازی روحانیت فیلم فاصله طبقاتی خواص ساخت انشا دشمن خودم خیاطی جوجه کتاب نهج‌البلاغه تاریخ فارسی ورزش طلاق
آشنایی
نوشته‌ها 1 - شاید سخن حق
السلام علیک
یا أباعبدالله
سید مهدی موشَّح
آینده را بسیار روشن می‌بینم. شور انقلابی عجیبی در جوانان این دوران احساس می‌کنم. دیدگاه‌های انتقادی نسل سوم را سازگار با تعالی مورد انتظار اسلام تصوّر می‌نمایم. به حضور خود در این عصر افتخار کرده و از این بابت به تمام گذشتگان خود فخر می‌فروشم!
فهرست

[خـانه]

 RSS     Atom 

[پیام‌رسان]

[شناسـنامه]

[سایت شخصی]

[نشانی الکترونیکی]

 

شناسنامه
نام: سید مهدی موشَّح
نام مستعار: موسوی
جنسیت: مرد
استان محل سکونت: قم
زبان: فارسی
سن: 43
تاریخ تولد: 14 بهمن 1358
تاریخ عضویت: 20/5/1383
وضعیت تاهل: طلاق
شغل: خانه‌کار
تحصیلات: کارشناسی ارشد
وزن: 117
قد: 182
آرشیو
بیشترین نظرات
بیشترین دانلود
طراح قالب
خودم
آری! طراح این قالب خودم هستم... زمانی که گرافیک و Html و جاوااسکریپت‌های پارسی‌بلاگ را می‌نوشتم، این قالب را طراحی کردم و پیش‌فرض تمام وبلاگ‌های پارسی‌بلاگ قرار دادم.
البته استفاده از تصویر سرستون‌های تخته‌جمشید و نمایی از مسجد امام اصفهان و مجسمه فردوسی در لوگو به سفارش مدیر بود.

در سال 1383

تعداد بازدید

Xکارت بازی ماشین پویا Xانتخاب نام فرزند بر اساس ابجد