سفارش تبلیغ
صبا ویژن
این آگهی ارتباطی با نویسنده وبلاگ ندارد!
   

خداوند ـ عزّوجلّ ـ، هرگاه بنده ای را دوستبدارد و او اندکْ کار خیری انجام دهد، در برابر آن اندک، به اوپاداشِ بسیار می دهد و دادن پاداش بسیار در برابر کارِ اندک، براو سنگین نمی آید . [امام صادق علیه السلام]

تازه‌نوشته‌هاآخرین فعالیت‌هامجموعه‌نوشته‌هافرزندانم

[بیشتر]

[بیشتر]

[بیشتر]

[بیشتر]

در صفحه نخست می‌خوانید:  سریع تر از زمان - تصمیم ِ بزرگ - این غیبته؟ - نمودار کرونای قم - 
چرا تعدّد زوجات نه 3 + چهارشنبه 95 آبان 5 - 11:0 صبح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ممکن است مطلب بالعکس باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاید کسی بگوید که اگر یک خانواده باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم با آن ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصلاً اعصاب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند که بخواهد در جهت قرار گیرد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاید هم تکلیف باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که تعدّد زوجات داشته باشد که جامعه را در مسیر تغییر سبک زندگی هل دهد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این هم شاید موجّه باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غرض این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که اگر مشاور چنین فرموده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاید چنین نظری داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشود قصه آن آدمی که زمین خورد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناچار تا خانه سینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز رفت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بلند نشود و رسوای عالم نگردد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راستش من یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار امتحان کردم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن اول که داشتم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن دومی را آوردم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با همه هم هماهنگ شده بود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه اما نکشید
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عالم و آدم هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست شدند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که مرا له کنند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و من فرار کردم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهریه زن دوم را که موقتاً موقت بود دادم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و خلاص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر چه به گمانم هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش بیشتر از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیزی بود که برآورد کرده بودم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیلی از مشکلات بعدی را هم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاید بتوان در آن اشتباه گذشته دید
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در آن تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که «جریان خلاف جامعه» بود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصلاً چرا نباید خلاف جریان جامعه حرکت کرد؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خلاف جریان جامعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم تا ببینیم چه کسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد نامربوط بگوید؟!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بله این هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما نه برای ما
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نه برای کسی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد خاصّ باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک اشکالی که از دیرباز به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که چرا امام (ره) چنین نکرد؟!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چرا از امام نه نقلی از تعدّد زوجات هست و نه متعه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من پاسخی یافتم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم تا نظر شما را بدانم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

[ادامه دارد]


برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 266 - خانواده 53 -
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید:  سریع تر از زمان - تصمیم ِ بزرگ - این غیبته؟ - نمودار کرونای قم - 
چرا تعدّد زوجات نه 2 + دوشنبه 95 آبان 3 - 8:0 صبح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی بر اساس جهت ممکن است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت را برداریم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی فقط بازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی با موضوعات روزمره زندگی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت نباشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصلاً حرکت نیست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت، حاکم بر تمام تحرّکات بشر است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انسانی که در جهت حرکت کند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام زندگی خود را بر همان جهت تنظیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و انسان موفقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفق کسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست که تمام آنات او بر جهت استوار باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بر دایره جهت بریزد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و روی خود را به دیگرسوها نگرداند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم اگر رئیس مایکروسافت هم بشویم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این را مقطعی از مسیر خود در جهت دنیاداری بدانیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید همه زندگی خود را در آن مسیر تنظیم کنیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سمت خدا هم که برنامه خاص خود را دارد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن و فرزند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما خانه و ماشین هم البته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زندگی ملزوماتی دارد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوشی موبایل هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بخشی از زندگی ما را شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولی وقتی بخواهیم برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کنیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در جهتی باشند که اول و بالذات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبل از این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که همه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بخواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اول آن را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را باید به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بخواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که ما را در جهتی حرکت دهند که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و گرنه المال و البنون که فتنه حیات دنیایی ما هستند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتنه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امتحان ما یعنی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که چقدر از جهت مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و چقدر پایدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران نشوید
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درس اخلاق ندارم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اهلیت آن را هم البته ندارم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فقط قصدم توجه دادن به این موضوع بود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که «برنامه باید تابع جهت باشد»
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر هر لحظه توجه ما از این تابلوی روشن پیش رو منحرف شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معلوم نیست که چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و به چه ناکجا آبادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بله برادرم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قصه این است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر معاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم چقدر؟!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چرا باید معاش دو خانواده را تأمین کنیم؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیا نیاز ما واقعاً این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور است؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر یک خانواده باشند هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و اگر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش یابد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیا زمان بیشتری برای قرار گرفتن در جهت اصلی نخواهیم داشت؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهم این است که کدام باید فدای کدام بشود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام راز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی همین فدا کردن است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که کدام هزینه را فدای کدام فرصت کنیم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

[ادامه دارد]


برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 266 - خانواده 53 -
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظر دهید!

در صفحه نخست می‌خوانید:  سریع تر از زمان - تصمیم ِ بزرگ - این غیبته؟ - نمودار کرونای قم - 
چرا تعدّد زوجات نه 1 + شنبه 95 آبان 1 - 12:58 عصر

در صورت امکان در مواردی که ‌برایتان میل کردم برای جمع بندی راهنمایی کنید .
‌1- خانوادگی : یکی از همسران بنده در حال طلاق می باشد. و زندگی ام با ‌بحران جدی مواجه شده است.
‌2- از جهت علمی نیاز به یک برنامه جدی و دقیقی دارم.
‌3- از جهت معاش نیاز به کمک برای حرکت دقیق و خردمندانه دارم

‌حقیر تحصیلاتی در زمینه مشاوره خانواده
‌و البته مشاوره تحصیلی هم
‌ندارم برادر
‌چه توانم کرد؟!
‌شاید چند مطلبی که در وبلاگ دارم
‌درباره طلاق
‌این توهم را ایجاد کرده که چیزی می‌دانم
‌ولی این‌طور نیست
‌آن‌ها محصول یک تجربه بوده
‌خاطراتی که آن‌طور نوشته آمد
‌به قول معروف: «کل اگر طبیب بودی، سر خود...»
 
مرکز مشاوره‌ای می‌شناسم در قم
‌در کوچه ممتاز
‌مرکز مشاوره بلاغ
‌استاد هستند واقعاً
‌خیلی خوب مشکل را می‌فهمند
‌و راه حل را هم می‌گویند
‌به شما پیشنهاد می‌کنم
‌یک مرکز مشاوره حتماً بروید
‌از این مراکزی که مخصوص طلاب و خانواده ایشان است
‌می‌توانید ابتدا تنها بروید
‌بعد اگر بتوانید با خانواده
‌هر کدام در یک نوبت جدا مثلاً
‌تشریف ببرید
‌قطعاً بی‌تأثیر نیست
‌یک مرکز مشاوره مخصوص طلاب هم هست
‌در ابتدای صفاییه
‌کوچه ورزشگاه تختی
‌پشت دفتر رهبری
 
‌إن‌شاءالله خداوند به شما یاری رساند
‌و دنیا و آخرت شما را بهترین نماید

در زمینه خانواده به مشاوره مراجعه کردیم . در یک تصمیم عجیب توصیه به جدایی از همسر دومم کردند.
در زمینه کار علمی و معاش کمک نمیدهید ؟


‌بضاعت بنده در آن‌چه خواستید اندک است
‌اما از جهت نقل قول
‌آن‌چه از اساتید شنیده‌ام و در پاره‌ای کتاب‌ها خوانده
‌هر چه در نظرم هست عرض می‌کنم
‌یحتمل خود بهتر می‌دانید
‌گاهی اما تکرار مطالب سودمندتر است

‌رفتار انسان ِ موفق تابع برنامه است
‌برنامه هم صدالبته تابع جهت
‌ما «مقصد» نداریم
‌انسان اساساً این‌گونه است
‌انسان مقصدپذیر نیست
‌مقصد یعنی جایی که پایان یابد
‌جایی که حرکت تمام شود
‌چنین چیزی وجود خارجی ندارد
‌خلق نشده است یعنی
‌انسان هر چقدر برود جا برای رشد هست
‌پایان ندارد این حرکت
‌آن‌چه محدود است عمر اوست
‌زمانی که فرصت حرکت دارد
‌معیّن کرده‌اند زمانی را بدویم
‌تمام شود، ایست می‌دهند
‌این‌که کجا تمام شویم به خودمان بسته است
‌به سرعت‌مان
‌به دقت‌مان در تعیین مسیر
‌به گذرمان از موانع و مشکلات

‌مقصد را که برداریم، فقط جهت می‌ماند
‌حرکت انسان «جهت» دارد، نه «مقصد»
‌این‌که بخواهیم «مرجع» شویم مثلاً
‌مجتهد شویم
‌حتی اگر بخواهیم بهترین مهندس دنیا باشیم
‌فیلسوفی بزرگ
‌دانشمندی وارسته
‌این‌ها مقصد نیستند
‌ایستگاه‌ند
‌مقاطع زندگی ما هستند
‌مراحل رشد و کمال
‌در حرکت‌مان به سمت جهت
‌در راستای جهت

[ادامه دارد]

چرا تعدّد زوجات نه 1
چرا تعدّد زوجات نه 2
چرا تعدّد زوجات نه 3
چرا تعدّد زوجات نه 4
چرا تعدّد زوجات نه 5
چرا تعدّد زوجات نه 6
چرا تعدّد زوجات نه 7
چرا تعدّد زوجات نه 8
چرا تعدّد زوجات نه 9
چرا تعدّد زوجات نه 10
چرا تعدّد زوجات نه 11
چرا تعدّد زوجات نه 12


برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 266 - خانواده 53 -
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

<      1   2      

پنج شنبه 100 آذر 11

امروز:  بازدید

دیروز:  بازدید

کل:  بازدید

برچسب‌های نوشته‌ها
فرزند عکس مباحثه سیده مریم سید احمد سید مرتضی اقتصاد آقامنیر آشپزی فرهنگ فلسفه خانواده کار مدرسه سفر آموزش سند هنر بازی روحانیت فاصله طبقاتی فیلم خواص دشمن انشا خیاطی خودم جوجه کتاب نهج‌البلاغه تاریخ ورزش فارسی طلاق
آشنایی
چرا تعدّد زوجات نه - شاید سخن حق
السلام علیک
یا أباعبدالله
سید مهدی موشَّح
آینده را بسیار روشن می‌بینم. شور انقلابی عجیبی در جوانان این دوران احساس می‌کنم. دیدگاه‌های انتقادی نسل سوم را سازگار با تعالی مورد انتظار اسلام تصوّر می‌نمایم. به حضور خود در این عصر افتخار کرده و از این بابت به تمام گذشتگان خود فخر می‌فروشم!
فهرست

[خـانه]

 RSS     Atom 

[پیام‌رسان]

[شناسـنامه]

[سایت شخصی]

[نشانی الکترونیکی]

 

شناسنامه
نام: سید مهدی موشَّح
نام مستعار: موسوی
جنسیت: مرد
استان محل سکونت: قم
زبان: فارسی
سن: 41
تاریخ تولد: 14 بهمن 1358
تاریخ عضویت: 20/5/1383
وضعیت تاهل: طلاق
شغل: خانه‌دار
تحصیلات: کارشناسی ارشد
وزن: 120
قد: 182
آرشیو
بیشترین نظرات
بیشترین دانلود
طراح قالب
خودم
آری! طراح این قالب خودم هستم... زمانی که گرافیک و Html و جاوااسکریپت‌های پارسی‌بلاگ را می‌نوشتم، این قالب را طراحی کردم و پیش‌فرض تمام وبلاگ‌های پارسی‌بلاگ قرار دادم.
البته استفاده از تصویر سرستون‌های تخته‌جمشید و نمایی از مسجد امام اصفهان و مجسمه فردوسی در لوگو به سفارش مدیر بود.

در سال 1383

تعداد بازدید

Xکارت بازی ماشین پویا Xکارت بازی ماشین پویا